21.05.2019 zpět

Spouštíme se na novou cestu

I pěšinka může být cesta.

Jsme z hor.

Tričko do každé nížiny!