GDPR zaklínadlo


Zpracování osobních údajů pro potřeby objednávky

Odsouhlasením obchodních podmínek a vytvřením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) udělujete souhlas společnosti SMILE DESIGN s.r.o., IČ: 020 25 345, se sídlem Žižkova 498, Trutnov 54101 (dále jen Správce), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:


Jaké údaje zpracováváme

jméno a příjmení
fakturační adresa (ulice a čp., město, PSČ)
doručovací adresa (ulice a čp., město, PSČ)
telefonní číslo
e-mail

Za jakým účelem a jak dlouho je budeme zpracovávat

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány za účelem za účelem uzavření kupní smlouvy dle objednávky vytvořené na e-shopu designtricka.cz, k účelům doručení objednaného zboží a k zasílání obchodních sdělení, k čemuž Správci uzavřením kupní smlouvy vzniká oprávněný zájem. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.


Které subjekty budou mít k Vašim údajům přístup budou je zpracovávat

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce budou zpracovávat i tito zpracovatelé:
HUMLNET CREATIVE s.r.o., IČ: 27498140, se sídlem Polská 109, 541 01 Trutnov

za účelem zvolené expedice zboží:
Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ: 61329266, se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., IČ: 25722174, se sídlem Praha 8, Pobřežní 18/16, PSČ 18600
PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době Správce nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU (servery mimo EU).
Zrušení nebo omezení souhlasu

Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět zasláním e-mailu na jsem@trikonos.cz a to v případě, že odstoupíte od kupní smlouvy a zanikne tak Správci povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak mu nařizuje platná legislativa.


Vaše práva

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

  • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.